Ter info: als u de formules en rekenmethoden op deze site gebruikt bent u het eens met het volgende: Spoedzorg.net is niet aansprakelijk voor de juistheid en het gebruik van de calculator en de eventuele klinische consequenties daarvan. Calculatoren zijn slechts een hulpmiddel en vormen geen substitutie voor het klinische oordeel van de behandelend arts en zijn al helemaal geen medisch hulpmiddel.matched betting opportunities