Dukes criteria voor endocarditis

 

Major criteria
Positieve bloedkweken voor S. viridens, S.bovis, HACEK, S.aureus, enterococcen. (2 aparte bloedkweken met tussenliggende tijdsduur van 12h of ≥3 bloedkweken van
4 bloedkweken waarbij er tenminste 1h tussen de eerste en laatste bloedkweek zit)
Echocardiogram met aanwijzingen voor vegetaties
 
Minor criteria
Predisponerende hartziekte of intraveneus druggebruik
Temperatuur > 38gr
Vasculaire fenomenen (arteriele emboli, pulmonale infarcten, mycotische aneurysmata, intracraniele bloedingen, conjunctivale bloedingen, Janeway lesions)
Immunologische fenomenen (glomerulonefritis, Osler noduli, Roth spots, reumafactor)
Positieve bloedkweek welke niet voldoet aan major criteria of serologische aanwijzingen voor micro-organisme geassocieerd met endocarditis
Echocardiogram consistent met endocarditis, maar voldoet niet aan major criteria

 

Referenties
Durack DT, Lukes AS, Bright DK. New criteria for diagnosis of infective endocarditis: utilization
of specific echocardiographic findings. Duke Endocarditis Service. American Journal of
Medicine
. 96(3):200-9, 1994.