Algemeen

112 meldingen Hier kun je actuele meldingen zien voor ambulance/brandweer/politie
Alle Richtlijnen Overzicht van alle CBO en vakverenigingsrichtlijnen (via de kwaliteitskoepel)
CDC EPaR CDC Emergency Preparedness and Response
CBG college ter beoordeling van geneesmiddelen (o.a. bijsluiters, ingredienten)
Common Simple Emergencies veelvoorkomende spoedeisende aandoeningen
eMedicine peer-reviewed naslagwerk over alle mogelijke medische onderwerpen
Farmacotherapeutisch Kompas het Nederlandse farmacotherapeutisch kompas
Family Practice Notebook diverse onderwerpen onderverdeeld per specialisme
Fracturen Protocol fracturen protocol van INTER-med
Geneesmiddelenbulletin informatie en overzichten over in NL geregistreerde geneesmiddelen
Geneesmiddelenrepertorium informatie en overzichten over in NL geregistreerde geneesmiddelen
Huidziekten Nederlandse dermatologie site voor artsen
Kinderformularium forumlarium van Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen
LCI-infectieziekten richtlijnen richtlijnen v/d Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding
LCR-vaccinatie landenlijst aanbevelingen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
Malaria profylaxe (TravelDoctor) Engelse site met details over Malaria profylaxe per regio
Medcalc on-line klinische berekeningen
Merck Manual vrij toegankelijke versie van The Merck Manual of Diagnosis and Therapy
NHG-patiëntenvoorlichting links naar info voor patiënten (o.a. brieven/folders) van het NHG
NHG-standaarden standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap
NVSHA Nederlandse vereniging van spoedeisende hulp artsen
SWAB antibioticaboekje van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
Wheeless’ – Orthopedie het ‘Wheeless’ Textbook of Orthopaedics’