Geslacht Man Vrouw
Leeftijd jaar
Inwoner verpleeghuis
Comorbiditeiten
maligniteit
leverziekten
hartfalen
cerebrovasculaire ziekten
nierziekten
Lichamelijk onderzoek
verandering mentale status
ademhalingsfrequentie ≥ 30/min
systolische bloeddruk ≤ 90mmHg
temperatuur < 35gr of ≥ 40gr
pols ≥ 125 / leeftijdmin
Aanvullend onderzoek
pH < 7.35
ureum ≥ 11mmol/l
natrium < 130mmol/l
glucose ≥ 14mmol/l
haematocriet < 30 procent
pO2 <8kPa (60mmHg) of SaO2 <90%
aanwezigheid pleurale effusie

 

Referentiewaarden

Score Class Risk Mortality
0-50 I Low 0.1%
51-70 II Low 0.6%
71-90 III Low 0.9%
91-130 IV Medium 9.3%
131-395 V High 27.0%

Referenties
Fine MJ, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community acquired
pneumonia NEJM 1997: 336;243