Het aantal oudere patienten op de spoedeisende eerste hulp neemt toe. Voor een aantal patienten kan het bezoek helaas het begin van achteruitgang betekenen.
De APOP screener heeft als doel om een inschatting te maken van het risico op achteruitgang. Met deze kennis kan de arts bij patienten met een verhoogd risico het behandelplan afstemmen om achteruitgang te voorkomen.

KLIK HIER VOOR DE SCREENER